Zpracování osobních údajů

Informace o nakládání s Vašimi údaji

Jsme společnost Daniel Marysko, se sídlem Poděbradská 689/120, Praha 9 - Hloubětín, 198 00, IČO: 49380362, DIČ: CZ7312031045, fyzická osoba podnikající dle živnostenského (dále jen „prodávající“ nebo „správce“)

Provozujeme webové stránky: https://maryskonabyteknamiru.cz/

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

 

1.      Zpracování osobních údajů

A. Společnost Daniel Marysko zpracovává následující osobní údaje v případě použití poptávkového formuláře:

-             jméno, příjmení

-             adresu

-             e-mailovou adresu

-             telefonní číslo

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

 

B. Společnost Daniel Marysko zpracovává následující osobní údaje v případě nákupu zboží nebo služby. Jsou to především fakturační údaje:

-             jméno, příjmení

-             e-mailovou adresu

-             telefonní číslo

-             adresu/sídlo

-             IČ

 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

 

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 5 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

C. Obchodní sdělení a newslettery

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

 

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit nebo nás kontaktujte e-mailu: marysko@marysko.cz

2.      Kdo data zpracovává

Zpracování osobních údajů je prováděno Danielem Maryskem tedy správcem osobních údajů.

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese marysko@marysko.cz

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Vaše data zůstanou u nás, momentálně je nezpracovává žádný subjekt třetí strany.

3.      Cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky https://www.drevene-podlahy-levne.cz/, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity pouze se souhlasem uživatele za účelem:

  • Nezbytné cookies: základní funkčnosti webových stránek jako přihlašování atd.;
  • Analytické cookies: měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;   
  • Reklamní cookies: Zobrazování relevantních marketingových nabídek uživatelům

 

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sběr cookies - tento režim je nastaven jako základní režim.

Souhlas se sběrem cookies může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Používané a shromážděné cookies soubory, které jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  • Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Sklik, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

4.      Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

-             zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

-             vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

-             požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-             vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-             požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

-             na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

-             požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-             na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-             podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.